På begäran från lyssnare i Tjeckien kommer här texten till “Svåra år”, på svenska samt bearbetad till engelska.

I alltings mitt. I marans ritt.
De vidriga syner som plågar dig
Ett hemsökt sinn. En best vid din grind
som står vid din port och sen bultar och vill in

Ej frid du får. Ej heller någon ro
Ty din andes kamp, den skyddar inget bo

En natt så kall och hård
En främling går i din gård
En vålnad mitt ibland oss som snart vid din sida står
En köld så hård och svår
En vinter som aldrig blir vår
Det som vi ser skall komma, ja snart blir det svåra år

Du ser vad som skall komma
Du ser vad som har skett
Du har vapen förvärvat
Du väntar på att hornet skall ljuda
Du vet snart så skall mörkret sänka sig ned

Ej frid du får. Ej heller någon ro
Ty din andes kamp, den skyddar inget bo

En natt så kall och hård
En främling går i din gård
En vålnad mitt ibland oss som snart vid din sida står
En köld så hård och svår
En vinter som aldrig blir vår
Det som vi ser skall komma, ja snart blir det svåra år

Hard years (English version)

In the midst of it all
In the night of the mare
The horrid visions that plague you
A haunted mind. A beast at your gate
that stands by your door, banging to get in

No peace to find, and no tranquility
No shelter for the struggle of your soul

A night so hard and cold
A stranger in your abode
A phantom here amongst us
that soon by your side stands tall
A cold so hard within
A winter not promising spring
from what we see is coming the hard years will soon begin

You see what is approaching,
You know what has occured
You have weapons acquired
You’re waiting for the call of the horn
You know that soon the darkness will descend from above

No peace to find, and no tranquility
No shelter for the struggle of your soul

A night so hard and cold
A stranger in your abode
A phantom here amongst us
that soon by your side stands tall
A cold so hard within
A winter not promising spring
from what we see is coming the hard years will soon begin