Svåra år (beställ via Swedrock)

Beställ “Svåra år” via: Swedrock.

European customers: You can buy both albums via the label Einheit Produktionen

För t-shirt: Skicka mail alt skicka ett meddelande till oss på Facebook eller Instagram.

Hedningablod” 250:- + shipping
“Utmarken” 150:- + shipping
“Utmarken”, via Einheit Produktionen (Currently 5 EUR)
“Förfallstid” via Einheit Produktionen (Currently 12 EUR)