Svåra år – lyrics

På begäran från lyssnare i Tjeckien kommer här texten till “Svåra år”, på svenska samt bearbetad till engelska. I alltings mitt. I marans ritt.De vidriga syner som plågar digEtt hemsökt sinn. En best vid din grindsom står vid din port och sen bultar och vill in Ej frid du får. Ej heller någon roTy din […]